Skal du bygge noe på din eiendom, kreves det som regel en byggesøknad til kommunen. Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende.

Vi hjelper deg med din byggesøknad!

Byggesøknad, og oppgaver relatert til søknadsprosessen, er vårt fremste virkeområde. Her innehar vi solid og formell kompetanse, noe som bidrar til en ryddig og forutsigbar søknadsprosess. Vi jobber normalt etter faste priser i hvert prosjekt, enten leveransen består av byggesøknad og/eller prosjektering.

I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land. Dette medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

Vi kan hjelpe deg med å fylle ut all søknadsdokumentasjon, samt stå som ansvarlig søker i ditt prosjekt. Vi leverer en byggesakspakke som den kommunale byggesaksbehandleren setter pris på. Dette igjen gir en smidigere saksbehandling hos kommunen.

Vårt mål er å bidra til en rask og effektiv byggesak slik at tiltak gjennomføres på en god måte for alle parter. Som rådgiver ønsker vi å være med i prosessen fra en tidlig fase.

Typiske byggesøknader vi jobber med:

Hus – Garasje – Hytter – Boder – Tilbygg – Påbygg

Vi er sentralt godkjent innfor fagområdene byggesøknad, arkitektur, oppmåling, brannkonsept, konstruksjonssikkerhet og miljøsanering.

Behandlingstid byggesøknad

Hvor lang kan kommunens behandlingstid for byggesøknader være? Her vil nok mange utbyggere svare ”3 uker”, men det er ikke alltid tilfellet.

Les mer om behandlingstiden her!

KONTAKT OSS